Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača možete da preuzmete ovde.

04.02.2019 - Nabavka naftnih derivata JN 06/2019
01.02.2019 - Usluge odrzavanja i servisiranje aparata za fiziklanu medicinu i rehabilitaciju JN 02/2019
25.01.2019 - Nabavka inventara i opreme za ugostiteljstvo JN 03/2019
25.01.2019 - Poslovi održavanja blatnih kanala, JN 05/2019
25.01.2019 - Nabavka prehrambenih proizvoda - Partija 1, 2, 3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15 i 16 JN 04/2019
14.01.2019 - Nabavka hemijskih i drugih proizvoda za čišćenje za potrebe Specijalne bolnice za rehabilitaciju JN 01/2019
11.12.2018 - nabavka lekova za partije koje su u prethodnom postupku 42/2018 obustavljene, JN 51/2018
05.12.2018 - pružanje usluga distribucije kablovske televizije jn 50/2018
30.11.2018 - Nabavka i isporuka računarske opreme i materijala, JN 48/2018
30.11.2018 - Nabavka materijala za "Orthokin" terapiju JN 49/2018
Ukupan broj JN: 60