• 19.07.2021

Predstavnici Specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača i Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije potpisali su dana 22.06.2021. godine u prisustvu ministarke za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prof. dr Darije Kisić Tepavčević i ministra zdravlja Zlatibora Lončara, Ugovor o pružanju medicinske rehabilitacije, za oblast muskuloskeletnog sistema, austrijskim osiguranicima, odnosno korisnicima prava na penziju PVA.

Osiguranici PVA koji su zaintresovani za rehabilitaciju na maternjem jeziku  neophodno je da se obrate matičnoj  filijali PVA sa zahtevom.